State Representatives

State Representatives

sr6_new                                      sr13                                      sr9

JOHOR                                KEDAH                                   KELANTAN
CC BOO                                           YUZMI MOHD YUSOFF             AHMAD BAHRIHASSAN

MELAKA MOHD ROM MUSLIM                                          sr3                                        sr12

MELAKA                               NEGERI SEMBILAN          PAHANG
MOHD ROM MUSLIM        ZAINAL MOHD @ GHAZALI        DATO’ JAAFAR ABDULLAH
sr11                                        lim_eng_hooi                                          sr7
PERAK                                   PULAU PINANG                  SABAH
TEOH PIEK KEE                              LIM ENG HOOI                      DATO’ GEORGE BH. BANDUSENA
sr8                                         sr2                                      sr5_new
SARAWAK                              SELANGOR                          TERENGGANU
SHAHARY ALIAS                          MANIBALAN KUTTY                  WAN KAMAL WAN ISMAIL
sr1
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
DATUK MAHAT BAHARI